„Skirtingų kineziterapijos programų poveikis statinei ir dineminei pusiausvyrai pacientams, patyrusiems galvos smegenų insultą”

2022-03-29

„Skirtingų kineziterapijos programų poveikis statinei ir dineminei pusiausvyrai pacientams, patyrusiems galvos smegenų insultą”

Galvos smegenų infarktas arba kitaip galvos smegenų insultas – tai pavojinga organizmo būklė, kuri visiškai sveiką žmogų vos per kelias valandas gali paguldyti į lovą visam likusiam gyvenimui, be to, asmenims, persirgusiems galvos smegenų insultu išlieka judėjimo, apsitarnavimo, pažintinių funkcijų sutrikimai, kurie riboja jųsocialinę veiklą bei blogina gyvenimo pilnatvę(Valaikienė & Dementavičienė, 2007). 

Pagal atlikto tyrimo statistinius rezultatus, persirgus galvos smegenų insultu, tik vienas iš penkių pacientų, gyvena daugiau nei 15 metų, be to, gyvena nepilnavertišką gyvenimą, nes kiekvienais metais kognityvinės ir funkcinės galimybės blogėja, ko pasėkoje, asmuo tampa mažiau savarankiškesnis ir daugiau priklausomas nuo aplinkinių (Crichton, Benjamin, McKevitt, Rudd, & Wolfe, 2016). 15–30 proc. ligonių, patyrusių galvos smegenų insultą, visam laikui lieka invalidais, o net 20 proc. pacientų, reikia specialios priežiūros gydymo įstaigose ilgiau negu 3 mėnesius ir nuolatinės priežiūros namuose (Adamson, Beswick, & Ebrahim, 2004).Pagal pasaulinę insulto asociaciją, po pirmojo insulto per metus miršta net 21 proc. vyrų ir 24 proc. moterų, kurios būna vyresnės nei 40 m., o per penkerius metus net 47 proc. vyrų ir 51 proc. moterų.Deja, insultą patiria ne tik suaugę žmonės, daugelis straipsnių aprašo, jog kasmet insultą patiria vis daugiau vaikų (Benjamin et al., 2017).

Pusiausvyros sutrikimas daugelyje mokslinių literatūrų įvardinamas kaip pagrindinis sutrikimas pacientams, patyrusiems galvos smegenų insultą. Dažnai prie pusiausvyros sutrikimų yra nurodoma ir liemens kontrolės svarba arba sutrikimas. Heon atliktame tyrime, gauti rezultatai bei išvados rodo, jog liemens raumenys yra labai glaudžiai susiję su pusiausvyra bei jos sutrikimu, jie įtraukiami į selektyvius judesius, kad būtų galima kontroliuoti gravitacijos centrą stovėjimo metu, svorio perkėlimo metu bei išlaikant statines bei dinamines pozas (Heon, & Park, 2017). Liemens raumenų stiprinimo bei stabilizavimo pratimai, turėtų būti įtraukiami į programą ne tik norint pagerinti liemens kontrolę, bet ir kaip efektyvus metodas, gerinant pusiausvyrą ar eiseną (Gadhvi, Diwan, & Vyas, 2016).

Kitų atliktų tyrimų išvados teigia, jog pusiausvyrą galima pagerinti eisenos lavinimu ir pratimais, kurių metu reikia perkelti kūno svorį (Duijnhoven et al., 2016). Saggini su bendraautoriais nurodė, jog pusiausvyros lavinimas tampa efektyvus, kai lavinama eisenos metodų pagrindu bei svorio pernešimu naudojant nestabilias plokštumas (Saggini, Ancona, Barassi, Carmignano, & Bellomo, 2017). Tačiau, lyginant pusiausvyros pokyčių efektyvumą, Hwang ir bendraautorių atliktame tyrime, naudojant nestabilius paviršius bei treniruotes, paremtas eisenos lavinimu ir grįžtamuoju ryšiu, statinei bei dinaminei pusiausvyrai, statistiškai reikšmingesnį pokytį gavo taikant eisenos lavinimą ir grįžtamąjį ryšį (Park, & Hwangbo, 2017). Taip pat mokslininkai teigia, jog lavinant eiseną kartu gerėja ir pusiausvyra (Yelnik et al., 2008).

Daugelis mokslinių tyrimų patvirtino mūsų tyrimo keltą hipotezę, jog naudojant nestabilias plokštumas ar eisenos lavinimo metodus, pusiausvyra pagerės, tačiau statistiškai reikšmingesnį pokytį rezultatuose, t. y. pusiausvyros gerėjime, turės nestabilių plokštumų naudojimas (Gazbare, & Palekar, 2014).

pdf here

Susisiekime

Mūsų šūkis Gyvenk be skausmo! Tuo vadovaujames suteikiant pagalbą mūsų klientams. Visomis savo jėgomis ir žiniomis – padėsime jums.